Sigils

Sigils
Pals forever

Sunday, 4 January 2015

Akhir Zaman ??

  Istilah akhir zaman ialah penurunan,kemusnahan,kemunduran ataupun ancaman terhadap kerajaan besar kini yang berdekatannya menjadi. Istilah akhir zaman sering sekali diungkapkan oleh para penduduk dibawah penguasaan besar kerajaan dunia. Contohnya kerajaan agama Islam,Nazrani dam Yahudi. Kepercayaan ketibaan akhir zaman ditulis di setiap buku mereka mengatakan bahawa dunia bakal musnah setelah kerajaan dunia dipegang oleh kuasa akhir zaman. Kepercayaan akhir zaman awal lagi berbunyi semenjak pertengahan abad dunia dan juga awal dunia. Kepercayaan diundang sama juga seperti mempercayai bahawa kiamat akan tiba pada hari yang tertentu malah tiada apa yang berlaku.
  Bahawasanya, ketakutan dan pengetahuan menguasai firasat tersebut. Akan tetapi akhir zaman bermaksud peruntuhan kerajaan lama ke kerajaaan yang baru. Ianya menjadi berita baik bagi saya dan rakan-rakan yang lain. Kerajaan lama bakal runtuh iaitu kerajaan baru dan kerajaan baru yang bakal tiba. Ketakutan tidaklah deperlukan dalam hal demikian kerana penguasaan baru ini akan menjadi lebih berbaloi dari sebelumnya,

Trust

No comments:

Post a Comment

McChickenGang Official Blog